Polityka bezpieczeństwa

Skontaktuj się z nami:


Portal Wemenders.com działa w oparciu o:

  • Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);
  • inne obowiązujące akty prawne.


Wszyscy Użytkownicy i Specjaliści portalu Wememenders.com przez cały czas mają zapewnioną możliwość poprawiania swoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo jest dla nas szczególnie ważne, dlatego przywiązujemy najwyższą wagę do spraw związanych z technologicznym zagwarantowaniem prywatności. To Użytkownik jest jedyną osobą, która ma dostęp do swojego konta, historii konsultacji online oraz płatności. Z naszej strony zapewniamy i gwarantujemy pełną poufność informacji przekazywanych specjalistom za pośrednictwem portalu Wemenders.com.

Udostępnione przez Użytkownika lub Specjalistę dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Wemenders.com, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Fundację Wemenders w celach statystycznych i marketingowych. 

Dane osobowe Użytkowników i Specjalistów są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Fundację Wemenders (administratora danych).

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez portal Wemenders.com wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Wemenders.com używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.